La Nostra opinió:

 

Expressem el nostre punt de vista sobre els aspectes de l'actualitat que ens afecten i quina és la nostra posició al respecte.

Codema45, Si a una Renda Bàsica

 

Manifest per una Renda Bàsica

 

El Col·lectiu de Persones Aturades Més Grans de 45 (Codema45), amb NIF G66205428, és una Federació d'Associacions Persones Aturades de Més de 45 anys, registrada a la Subdirecció General d'Associacions i Documentació del Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior, a Madrid, des de l'agost de 2015.

 

Segons els seus estatuts, les principals finalitats de Codema45 són:

 

1.     Aglutinar/Unir les associacions de persones desocupades de més de 45 anys, per a una millor defensa dels seus interessos.

2.      Representar davant els poders públics les associacions integrades.

3.     Canalitzar les reivindicacions i propostes concretes que arribin de les entitats integrades.

4.     Lluitar per un lloc de treball digne i estable i, arribat el moment, per una jubilació que garanteixi una vida digna.

 

Codema45 compromesa en el repte de trobar alternatives i possibles solucions al Col•lectiu, està molt preocupada per la situació provocada pel Covid-19, una crisi sanitària que tant a curt com llarg/mitjà termini, tindrà grans conseqüències per a la societat; es tracta d'una situació històrica.

Per frenar els contagis de la pandèmia, s'han adoptat mesures dràstiques com ara confinar la població a casa, només deixant en funcionament activitats de primera necessitat (sanitàries, neteja, alimentació, farmàcies, geriàtrics, etc.). Amb aquesta mesura gairebé tots els països s'han vist afectats per la parada total o parcial de l'activitat, cosa que ha repercutit de forma molt intensa en el mercat laboral, afectant també el deute, i el dèficit. Es preveu una gran recessió econòmica a escala mundial.

 

A Espanya, es va decretar l'estat d'emergència el 14 de març, data a partir de la qual es va confinar a la població. La sanitat, que pateix una greu manca de recursos, després d'anys de retallades i privatitzacions, sobretot durant els governs del PP, és la principal protagonista d'aquesta crisi. La gran professionalitat i l'abnegació del personal sanitari, ha salvat la situació.

 

El resultat del confinament ha disparat els nivells d'atur. Segons dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal, l'atur registrat entre març i abril ha pujat en gairebé 600.000 persones (una mica més de 300.000 al març i 282.291 a l'abril) i deixa la xifra total en gairebé tres milions nou-centes mil persones sense feina. L'afiliació a la Seguretat Social ha perdut a prop un milió de cotitzants (gairebé 900.000 al març i 49.071 a l'abril) i la mitjana de l'enfonsament de la pèrdua de l'afiliació és de 548.093 persones. A començaments de maig, la xifra total de persones afiliades és de 18,4 milions de persones. S'ha de tenir en compte, a més, que segons dades de la Seguretat Social, a l'abril hi ha 3,4 milions de persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) i aquest grup està inclòs en les xifres d'afiliació.

 

Es preveu que moltes de les persones afectades pels ERTO perdin el seu lloc de treball. Pel que fa als autònoms, segons les dades de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), ja s'han tramitat més de 300.000 sol·licituds del cessament d'activitat extraordinari. L'UPTA creu que aquesta xifra a finals d'abril és d'1,5 milions, gairebé la meitat dels 3,2 milions de treballadors per compte propi. Si sumem totes les dades, ens adonem que els nivells de desocupació són altíssims i que, l'escenari que es presenta és molt crític.

 

La recessió de l'economia espanyola és històrica, un enfonsament brutal. La vicepresidenta i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, i la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, Maria Jesús Montero, en la compareixença per desglossar el Programa d'estabilitat 2020-2023, van dir que enguany el PIB espanyol caurà el 9,2% pel coronavirus segons les previsions del Govern enviades a Brussel·les en el marc del Programa d'estabilitat. Amb la mateixa previsió, el creixement de l'economia espanyola serà del 6,8% el 2021, sempre que els preus del petroli es mantinguin entorn dels 40 dòlars el barril. La previsió és que la taxa d'atur pugi al 19% enguany a conseqüència de l'enfonsament del consum de les llars (8,8%) i de l'enfonsament de la inversió (25,5%) i les exportacions (27,1%). Segons aquestes previsions, el deute públic passarà del 95,5% el 2019 al 115% el 2020.

 

Els alts nivells d'atur, provoquen una baixada en la demanda de productes i serveis, cosa que afecta l'oferta, redueix el flux de diners i genera pobresa i risc d'exclusió social. No tenir feina afecta també la salut mental de les persones, l'estat d'ànim i genera estrès econòmic, i una sensació d'inutilitat. Cal implementar mesures de forma prioritària per mitigar els efectes de la manca de feina.

 

La renda bàsica universal (RBU) és un ingrés pagat per l'estat a totes les persones d'un país, es tracta d'una prestació incondicional que es cobra a més de qualsevol altre ingrés. Com a contrapartida han de desaparèixer les altres ajudes i prestacions públiques, de manera que amb això hi hauria un estalvi de costos burocràtics, de gestió i supervisió, en el marc d'un redisseny dels impostos. Si bé s'han dut a terme exemples pràctics de renda bàsica en diferents països, fins ara la RBU s'ha considerat gairebé una utopia.

 

En el context d'aquesta pandèmia moltes veus i diferents països estan a favor de rendes mínimes per cobrir aquesta situació d'emergència, com ara el Fòrum Econòmic Mundial (WEF). Tant el Sant Pare Francesc que considera la necessitat d'un salari bàsic universal per millorar la interrupció econòmica mundial causada pel brot de COVID-19 i que afecta principalment la classe treballadora, com Lluís de Guindos, actual vicepresident del Banc Central Europeu, i ex ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat en el govern del PP, fins al mateix Donald Trump, que proposa un enviament massiu de xecs a les persones, o la Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES), dirigida per José Maria Aznar són partidaris d'una renda mínima.

 

El Govern espanyol, entre altres mesures per a pal·liar la crisi de coronavirus, està preparant un ingrés mínim vital (IVM) per ajudar les famílies. S'estima que serà per a un milió de llars, 100.000 de les quals són monoparentals. L'ajuda prevista és de 500 euros mensuals per família, que pot arribar a un màxim de 950 euros, en el cas de famílies amb dos adults, un dels quals no tingui ingressos i dos fills a càrrec.

 

Des de Codema45 instem el Govern que apliqui una RBU per a totes les persones, tot i que considerem que ara cal prioritzar una renda mínima que permeti viure dignament a les persones que econòmicament ho necessitin. Ara no hi ha temps, per posar en marxa la RBU, ja que requereix una anàlisi i un estudi, una campanya per conscienciar la ciutadana, a més d'una tecnologia considerable.

 

Tenint en compte els punts exposats creiem necessari trobar solucions amb urgència, per aconseguir redreçar aquest daltabaix econòmic i laboral, i evitar la precarietat i la pobresa. Per tot això, sol·licitem:

 

1.     Que el govern posi en marxa polítiques actives que generin ocupació tenint en compte la crisi del coronavirus, no obstant això, i com que no sembla que això es pugui aconseguir a curt termini, exigim que apliqui immediatament una renda mínima de 950 euros (salari mínim actual), que pot arribar a un màxim de 1.200 euros, per a famílies amb 2 adults, algun dels quals no tingui ingressos i dos o més fills a càrrec.

 

2.     Que les mesures del punt anterior es prioritzin per a les persones aturades de més de 45 anys, que segons "L'Informe del mercat de treball de les persones de més de 45 anys", del Servei Públic d'Ocupació estatal del 2019 (dades del 2018), tenia un atur del 50,64% del total (1.621.573, sobre 3.202.297). Aquest col·lectiu, a més, pateix discriminació laboral per edat. Ja en la crisi del 2008, les persones de més de 45 anys van ser les més perjudicades per l'atur, i amb seguretat també ho seran ara.

 

3.     Que es posi en marxa un pla formatiu centrat en les competències tècniques i transversals per a la feina, segons les necessitats i prioritats de les empreses, segons l'informe de prospecció i detecció de necessitats formatives, elaborat pel Servei Públic d'Ocupació. Perquè un pla de formació ocupacional sigui efectiu, ha de cobrir les necessitats de la indústria, i ha d'incloure pràctiques remunerades.

 

Entitats que formen part de Codema45:

 

- Asociación de Parados Mayores Activos (APMA). Santa Coloma Gramanet (Barcelona)

- Asociación Movimiento por el empleo de la Isla. San Fernando. (Cadiz)

- Asociación Parados Emprendedores. Palma de Mallorca

- Asociación Parados Onubenses. Huelva

- Associació Persones Aturades de Més de 45 anys de l’Hospitalet (Assat50). Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

- Col.lectiu d'Aturats del Baix Penedès. El Vendrell (Tarragona)

- DI-GAM. Barcelona

- Siempre Activ@s de Albacete. Albacete
- T’Acompanyem. Barcelona

- WISE People Sant Cugat. Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

.