La Nostra opinió:

 

Expressem el nostre punt de vista sobre els aspectes de l'actualitat que ens afecten i quina és la nostra posició al respecte.

Si al valor de la experiència i el talent

L'experiència és la “coneixença d'una cosa adquirida per l'ús, la pràctica, la participació”, es pot entendre com a la pràctica prolongada que proporciona coneixement o habilitats per dur alguna cosa.

El mon laboral esta canviant molt. Per un banda els joves quan acaban els seus estudis van a buscar feina a un mon laboral a on no hi ha, i per altre hi ha la falsa creença de què les persones majors de 45 anys no s’adapten als canvis. També es diu que el sou d’un veterà és molt més alt que el d'un jove.

Actualment l’atur dels majors de 45 anys supera el 40%, aquests aturats i aturades estan disposats a adaptar-se als canvis e integrar-se als medis virtuals. Segon el Servei Català d'ocupació cada vegada són més els què busquen orientació laboral i formació per reinserir-se. El que fa falta és que els plans de formació es facin en funció de la demanda de feina, i de les necessitats de cada persona.

Per un altre banda els sous han baixat. Abans de la crisi 1000 euros era un sou baix, ara es considera un bon sou en general es cobra per sota d’aquesta quantitat. Els majors de 45 anys són conscients de què els salaris han baixat. El numero de famílies amb tots el membres sense feina és prop de dos milions, el que fa que si arriba una oferta de feina sigui acceptada sense mirar sou, ni horari. Les condicions laborals han empitjorar.

Les habilitats s’adquireixen amb els anys, a més en general posem la nostra confiança en qui creiem té més experiència per resoldre el que necessitem (botiguer, metge, professional electricista o d’altres, cuiner, neteja, advocat,...) per això, és molt important valorar-la.

Molts dels aturats i aturades de més de 45 anys, que han portat bastants anys a la mateixa empresa acumulant coneixement i experiència, s’han vist sense feina quan a l’empresa li va afectat la crisi. Arà no tenen lloc a on treballar.

És important que las empreses tornin a valorar aquest grup de treballadors amb experiència, que a més es formen i s'adapten a les noves circumstancies. Els joves porten noves idees, una altra visió del mon empresarial, etc. i els treballadors grans el talent, la maduresa, l'alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís i per suposat el valor de l’experiència que tant a contribuir al creixement i desenvolupament del mon empresarial.

No es pot deixar passar l’oportunitat de compartir, el coneixement, i les habilitats, amb el l’entusiasme, i les ganes d’actuar i de treballar per canviar dels joves.

 

 

 

.