assat50:

 

Associació de persones aturades de més de 45 anys de L'Hospitalet de Llobregat (assat50), és una entitat ciutadana, lluire i independent, sense afany de lucre, de i per a persones aturades de més de 45 anys. Inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, al febrer del 2013.

Neix quan un grup de persones aturades de més de 45 anys, decideix treballar per la seva reinserció laboral i la del col·lectiu

Assat50, té com a propòsits principals, el suport al col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys, treballar per buscar feina, apostar per la defensa i el reconeixement del valor de la responsabilitat i de l'experiència, i per la no discriminació laboral per edat.

Ens trobareu:

A Ronda de la Torrassa, 105 - 2º (l'Hospitalet de Llobregat), un dijous per la tarda de 17 a 19 h. i un pel mati 10 a 12 h. Abans de venir contacta amb nosaltres assat50@gmail.com 

tTambé pots enviar un WhatsApp al 61942071

Misió

 

 Ser un punt de trobada per les persones aturades de més de 45 anys.

 

· Donar a conèixer l'Associació a entitats, organismes públics i privats, empreses, mitjans de comunicació, etc.

· Difondre el valor de l'experiència, la responsabilitat el talent, etc. de les persones aturades de més de 45 anys, per la no-discriminació laboral per edat.

· Orientar-les cap a la recerca d'ocupació.

· Cercar ocupació per a aquestes persones.

Visió

Assat50 vol ser un referent en el suport d’aquest col·lectiu, treballant per la seva ocupació digna i difonent els valors derivats de l'edat madura, a través de:

 

· Representativitat: Defensar els interessos de les persones aturades de més de 45 anys. Prestigiar el valor de l’experiència i treballar per les bones pràctiques de les empreses i la no-discriminació als llocs de treball per motius d'edat. Reivindicar l'ocupació digna i facilitar recursos als associats i

· Col·laboració: Treballar conjuntament amb l'administració publica i privada, empreses, entitats, altres associacions, etc., per donar visibilitat al problema dels aturats de més de 45 anys i trobar-hi solucions

· Treball: Fer un servei de prospecció i intermediació laboral per l'ocupació digna del col·lectiu i per lluitar contra del risc d'exclusió social que pot provocar l'atur de llarga durada.

Valors

 

 Els principis ètics d'assat50 són:

 

· Integritat: Transparència i honestedat .

· Confiança: En els associats i associades i en la seva capacitat de trobar feina.

· Diversitat: Actuacions per lluitar contra l'atur en general i del col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys en particular, amb amplitud de mires i enriquiment.

· Igualtat: Assegurar la igualtat d'oportunitats entre les persones, independentment del sexe, situació social i origen.

· Cooperació: Treballar en equip en la recerca de feina digna.

assat50 Premi Aigües braves 2016